fredrik RINGSTROM.com

3 steg för att bygga ditt nya intranät

Intranäten utvecklas! Trenden är tydlig – de går från att vara ett skytlfönster för företagsledningens information till att vara en yta för att dela och samverka kring information. Intranätet kommer att bli din digitala mötesplats där information och kunskap utbyts, skapas och växer. Men hur tar man sig då från detta centralstyrda skyltfönster till att bygga en egen digitala samlingsplats? Här följer 3 punkter som hjälper dig att bygga din strategi.

Punkt 1 Lär av det sociala undret

Det sociala perspektivet. Hur ser det ut idag?  Vad gör de anställda på dagarna? Vad händer i de sociala medierna? Hur fort går det och vilka tjänster finns? Hur fungerar egentligen LinkedIN, Facebook, Twitter, etc. Vad tillför de för värde? Hur skulle vi kunna dra nytta av de funktioner som finns här om vi hade dem själva?

Det är genom de sociala funktionerna som du lättare hittar kunskapen i din organisation som du inte visste fanns. Förstå dessa drivkrafter och ta med dessa styrkor in i skapandet av ditt intranät.

Punkt 2 Skapa attraktionskraft

Hur stort är användandet av ditt intranät idag? Om intranätet går ner – vad händer då? Egentligen?  Intranätet ska vara porten till information och samverkan inom företaget. Går intranätet ner ska du bli nedringd och din mailbox bör gå i taket. Då vet du att det verkligen används.

Frågan är hur tar ni intranätet till era anställda? En så enkel sak som att styra var hamnar man när man klickar på ikonen för webbrowsern? Kan de anställda välja en egen startsida ? Finns det en möjlighet att kunna gå in på intranätet via en applikation i telefonen, eller från Ipad:en (hoppas fortfarande att jag kommer att få en…) Hur kommer nyheterna från intranätet ut till de anställda? Vet man att det kommer ut nyheter? Ett sms dyker ju upp som en platta i din telefon, en statusuppdatering från Facebook dyker upp som en platta i din telefon. Men vad händer med en nyhet från intranätet? Hur vill ni att det ska komma ut?

Man skulle kunna ta och dra lite erfarenheter från hur man arbetar när man jobbar med att sätta ett brand. Det finns mycket skrivet om hur man ska göra det, men jag tycker att Johan Ronnestam har en bra sammanfattning.

Enkelhet, snabbhet och tillgänglighet grunden till att man överhuvudtaget ska vilja gå till intranätet. Att säkerställa att alla kan dela med sig av information, tips och idéer är det som bygger ett intresse. En plats där ingen finns – där händer heller inget.

Punkt 3 Utgå från individen

Om din verksamhet bygger på individer och dess kompetens – låt även intranätet gör det. Se till att alla kan dela med sig av sin kompetens. Utgå från individen och bygg tjänster som underlättar i deras vardag. Titta på de processer som intranätet kan stötta. Jag tänker på att alla har sin egen profil på intranätet som sedan kan användas för att bygga effektiva team. Här är det sedan enkelt att koppla på processen för Belöning, Medarbetarsamtal, Karriärutveckling, Utbildning, Introduktion, Beställningar, Tidrapportering etc. Utifrån denna portal med individen i fokus hamnar intranätet i fokus även för verksamheten.

Många pratat ju om att ge möjligheten för de anställda att skapa sin egen “hemsida” byggd utifrån dennes profil. Där tycker jag att man ska fundera lite. Enligt en undersökning Global Internet Trends så kommer endast 20 % av de anställda att använda möjligheten att bygga en egen sida. De som väljer att anpassa dem kommer dessutom att anpassa dem på likande sätt. Är det då rimligt att lägga tid på att skapa denna möjligt? Det kanske är andra funktioner som blir mer avgörande för att verkligen få ut mervärde av denna mötesplats.

Detta är tre steg för att börja bygga din framtida strategi för den digitala mötesplatsen. Självklart ska du även titta på vala av plattform och val av klient. Jag rekommenderar att läsa det som min kollega, Gabriel Yttermalm, har delat med sig av kring olika klienter inom organisationen i ett tidigare inlägg.

Kommentarer: 1

Taggad till: , , , , ,

En kommentar till “3 steg för att bygga ditt nya intranät”


  1. Från brev till blogg « Fredriks Blogg
    20th Mar, 2011
    18:54

    […] så enkelt. Jag delar här med mig av en tanke kring hur du på ett enkelt sätt kan göra om ditt interna skyltfönster till en digital mötesplats som ger bättre effekt och tillför ett högre värde till ditt […]