fredrik RINGSTROM.com

Who is who in the zoo?

Det sociala intranätet. Att ta styrkan i de sociala medierna, eller som många använder – digitala medierna – och flytta in dem inom företagets väggar. Många företag har idag utmaningar i att veta vem som kan vad inom företaget. Kunskapen är ju den som många tjänsteföretag säljer. Att då inte känna till alla varor verkar ju inte helt bra. Jag skulle säga att problemet och utmaningen att hitta rätt person inom företaget börjar när man blir fler än 100 personer. När man sedan närmare sig 300 är det definitivt så att hela organisationen inte vet vad den kan. HP:s chef sa vi ett tillfälle: ” Tänk om HP visste vad HP vet”.

Alla organisationer där den enskilda individens kunskap är viktig för framgången har idag utmaningar i att hitta rätt person. Det kan vara ett landsting. Det kan vara ett konsultbolag. Eller så kan det vara ett just ditt företag. När man ska genomföra ett internt projekt så finns det så enormt mycket mer kompetens inom företaget än bara de roller man har idag. Alla som finns i organisationen kommer ju med en ryggsäck. En ryggsäck med kompetens och erfarenhet. Denna måste vi bli bättre på att utnyttja.

Frågan är bara hur? IBM har en produkt som heter Connections. Den består av ett antal olika moduler. En är Profiler. Där kan den enskilde lägga in sina erfarenheter och kunskaper. Med enkla ord kan varje individ “tagga” sin kompetens. Det vill säga med vissa värdeord märka upp sin egen profil. Dessa taggar – värdeord eller sökord – blir då sökbara. De öppnar för dig och ditt företag att hitta rätt kompetens snabbare. Connections består av många fler moduler. En för bloggar. En för wikis. En för aktiviteter. En för communities. Med flera. Alla dessa finns förstås att hämta gratis i andra versioner på nätet. Men styrkan i att använda Connections är att få dem hänga ihop och kopplas till den enskildes profil – förstå vilken enorm kunskapssamlare för företaget det kan bli. Allt blir sökbart.
Att dessutom lyfta in Connections i ert befintliga intranät kommer att göra det mycket mera levande. Vi kan integrera Connections i intranät byggda på Sharepoint och epi-server, förutom IBMs egna plattform. Om man nu ska gå ner på tekniknivån – vilket inte är nödvändigt då processerna som man behöver stöd med är där Connections tar sin utgångspunkt. Vill bara visa att plattformen är irrelevant. Det sociala intranätet. Funktion och användarbarhet i fokus helt enkelt. Att arbeta på ett modernt sätt och känna lugnet!

Kommentarer: Comments Off on Who is who in the zoo?

Taggad till: , , , , ,

Comments are closed.