fredrik RINGSTROM.com

IT-infrastruktur i ett bredare perspektiv

Eftersom jag jobbar på Atea så kommer här en liten reflektion från min vardag. Du får ta den som den är. Den kanske är för säljande, men talar ändå om min bild på dels IT-infrastruktur dels hur jag arbetar på Atea.

Atea har ju alltid varit kända för leveransen av hårdvara och tjänster kopplat till detta. Vi har pratat om att vi är Svenska landslaget i IT-infrastruktur. Begreppet IT-infrastruktur har, enligt mig, tolkats felaktig under lång tid till att handla om bara de hårda delarna. Om man skriver in IT-infrastruktur på Wikipedia får man t ex fram, “En organisations IT-infrastruktur är dess fysiska resurser, IT-komponenter, IT-tjänster och IT-personal. Den stöder hela organisationens informationshantering.”

Det är ju något som är helt annat än hårda saker. Men det är en formulering som jag anser ligger mer rätt just nu. När vi på Atea går ut och säger att vi vill vara en “trusted advisor” inom IT-infrastruktur så menar vi att vi kan hjälpa vår kund att titta på resurser, tjänster, processer och personal. Och faktum är – vi har kompetensen och kunskapen att göra det. Förutom att vi har en logistikkedja för att hantera hårdvaror och köper in så mycket saker att vår koncernchef en gång sa: ” Om det är någon som säljer detta billigare så har han snott grejorna!”, så har vi även kompetens att analysera processer och hjälpa våra kunder att få effekt av införda system. För idag så ligger faktiskt inte utmaningen i att hitta tekniska lösningar. Det finns hur mycket som helst. Utmaningen ligger i att få en effekt i valda lösningar. Det är här som behovet av verksamhetskonsulter med en fot i tekniken och en fot i verksamheten behövs. Det är för mig en enormt viktigt komponent till att vara en strategisk rådgivare. Att inte bara ha kunskapen om kring att bygga bra lösningar för datacenter eller för klienthanteringen, utan även att kunna stötta med att få effekten av dessa förändringar. Inom mitt affärsområde arbetar vi mycket med att få IT att förstå verksamheten och verksamheten att förstå IT. Det är här som vi hjälper till att skapa en effekt av förändringen som ger våra kunder ett bättre resultat.

Så det jag vill säga är att Atea, modell 2011, fortfarande har som vision att vara svenska landslaget i IT-infrastruktur. Men vi ska vara överens om vad begreppet innebär. Nämligen hela hanteringen av information inom ett företag. Det är för mig ett bredare perspektiv som gör att vi kan prata om strategier och tankar på ett helt annat plan än tidigare.

Kommentarer: 1

Taggad till: , , , ,

En kommentar till “IT-infrastruktur i ett bredare perspektiv”


  1. Johan
    7th Sep, 2011
    13:56

    Tack för att du delar med dig.