fredrik RINGSTROM.com

Ett socialt intranät för effektivare informationsspridning

Utgångspunkten för ett nytt intranät bör vara individen. Och kompetens. Att se intranätet som en levande plats där alla kan publicera information och kunskap. Koppla det till en egen profil där man själv kan lägga till kompetenser, kunskaper och färdigheter. Allt för att göra det enklare att hitta och sätta ihop rätt team till viktiga projekt.

Det handlar lite om att börja tänka om. Tidigare har ju ett intranät oftast varit styrt av ett fåtal redaktörer och innehåll har publicerats av några få –  och i många fall tyvärr bara lästs av några få.

Tänk om, tänk nytt. Ett intranät där alla har möjlighet att publicera information, tagga redan publicerad information för att förbättra sökbarheten på befintlig information. Att göra intranätet till den plats där man går för att samarbete och hitta information man behöver för att lösa sina vardagliga uppgifter. Du bör även fundera på att göra Intranätet tillgänglig via mobiltelefonen. Varför inte ha en Intranäts applikation så att valda delar alltid kan accessas, var man än är. Precis som med mailen. För inte ska vi väl behöva vänta i 10 år på att kunna köra intranätet i mobilen när vi har allt annat där?

Möjligheterna är i princip obegränsade med dagens teknik. Så då gäller det att välja en klok strategi. I min värld bör strategin vara delaktighet och sökbarhet. Delaktighet uppnås genom att göra alla till redaktörer och se till att man kan “publicera sig själv” på intranätet. Det är ju faktiskt inte alltid som din “roll” beskriver all den kompetens som du besitter.

Sökbarhet uppnås genom att erbjuda en möjlighet att använda taggar för att märka upp informationen. Det finns många grymt starka verktyg för att hjälpa till att sätta en grund. Men det bästa blir ändå när alla användare börjar att tagga upp informationen.

Intranätet måste gå från ett skyltfönster till en plats för social samverkan. Endast då kommer man att få det alla vill ha – ett levande intranät. Med ett social samverkan menar jag möjligheten att direkt från ett dokument kunna starta en chatt med den som skrivit dokumentet – om personen är tillgänglig. För det ska du också kunna se direkt på intranätet. Chatten startar du självklart direkt från dokumentet. Om personen inte är tillgänglig ska du kunna gå in på dennes profil och se vilka andra som han följer – kanske någon av dem kan svara på din fråga ännu bättre. Eller hitta några bokmärken som han har lagt upp som kan ge svaret på några frågor. Eller om du har intranätet i en mobilapp – ring upp en person från direkt från bloggen, dokumentet eller var på intranätet du nu stöter på källan till informationen. Grunden för social samverkan är att enkelt komma i kontakt med varandra – så enkelt är det. Tekniken finns.

Även om du har en viss roll på ditt företag idag och arbetar med vissa uppgifter så har du garanterat kunskaper och färdigheter som man normalt inte förknippar med din roll idag. Det ska självklart finnas sökbart på din profil. Att koppla använda en bra sökmotor, utgå från individen och inte organisationen och arbetat aktivt med att tagga information. Där lägger du grunden till ditt sociala intranät. Sen kan man skriva spaltkilometer om hur man ska sätta upp parametrarna i sökmotorn, men det kommer senare.

Kommentarer: 1

Taggad till: , , ,

En kommentar till “Ett socialt intranät för effektivare informationsspridning”


  1. Mixaren
    20th May, 2011
    10:16

    Bra skrivet! Intressanta tankar och jag delar de flesta. Är tyvärr inte så säker på att ALLA vill ha ett levande intranät så som du beskriver det. Några svårigheter i det företag jag jobbar på är att mellanchefsledet blockerar liknande ansatser, möjligen pga att man känner att deras positioner (läs makt) hotas och att man inte kan hantera en öppen och mer tillplattad organisation (dessutom är man påhejad av HR som utbildar dessa i en Top-Down-modell etc).
    Sedan tror jag också att ett socialt intranät så som du beskriver det blir en spegling av den atmosfär som råder inom företaget. Känner personalen trygghet och att öppenhet tillåts, samt att informationsdelning uppmuntras kan satsningen bli lyckad. Om det inte är “högt i tak” så löser inte en teknisk lösning ensamt detta.